Welkom bij het Fonds voor de Geld- en Effectenhandel

Het Fonds voor de Geld- en Effectenhandel heeft tot doel onderzoek en belangstelling op het gebied van het bank- en effectenbedrijf te stimuleren. Daarnaast is het Fonds actief op cultureel gebied.

Het Fonds is voortgekomen uit de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie. Bij de opheffing van de Bond in 1975 is het vermogen ingebracht in het Fonds.

Het Fonds kent een tweetal prijzen:

  1. de Dirk Jacob Veegensprijs, toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
  2. de Piersonmedaille, toegekend door de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde


Fiscaalnummer 8023.62.515

 

Postadres: Postbus 5045, 1410 AA Naarden