Dirk Jacob Veegensprijs

De Dirk Jacob Veegensprijs, genoemd naar Mr. D.J. Veegens, oud-secretaris van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie, is een gezamenlijk initiatief van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem en de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel te 's Gravenhage.

De tweejaarlijkse prijs is ingesteld in 1981 en voor het eerst uitgereikt in 1982. Het is een aanmoedigingsprijs, die wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de economische, politieke of sociale geschiedenis, in het bijzonder voor onderzoek dat vanuit historisch perspectief bijdraagt aan een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn.

De jurering is in handen van een door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij benoemde onafhankelijke commissie.

 

Aan de prijs is een bedrag verbonden van €12.500.

Laureaten van de Dirk Jacob Veegensprijs sedert 1981:

Jaar

Laureaat

Onderwerp

1982

Dr. K. van Berkel

Dissertatie: ‘Isaac Beekman en de mechanisering van het wereldbeeld’

1983

Dr. J. Lucassen c.a.

Project ‘Reisepredigt’, bronnenuitgave van reisverslagen van Duitse predikanten tussen 1849 en 1900

1984

Dr. J.W. Buisman

Dissertatie: ‘Tussen vroomheid en verlichting’

1985

Dr. C.A. Davids

Dissertatie: ‘Zeewezen en wetenschap’. De wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 1815

1986

Dr. P. den Boer

Dissertatie: ‘Geschiedschrijving als beroep’. De professionalisering van de Franse historicus in de 19e en begin 20e eeuw

1987


Mevrouw Dr. E.G.E. van der Wall

Dissertatie: ‘De mystieke chiliast Petrus Serrarius (1600-1669) en zijn wereld’

1988

Dr. H. Henrichs

Dissertatie: ‘Dr Johan Brouwer, hispanist’ (1898-1943)

1989

Dr. B. Altena

Dissertatie: ‘De socialistische arbeiders van Vlissingen’ 1870-1929 (1940)

1990

Dr. H. Klemann

Dissertatie ‘Tussen Reich en Empire’

1991

Dr. J.H. de Wilde

Onderzoek naar ‘Ontwikkeling van interdependentie theorieën op het gebied van de internationale betrekkingen in de 20e eeuw’

1994

Dr. H. te Velde

Dissertatie: ‘Gemeenschapszin en plichtsbesef, liberalisme en nationalisme in Nederland, 1870-1918’

1996

Dr. L.A.C.J. Lucassen

Dissertatie: ‘En men noemde hen zigeuners’

1998

Dr. R. Raben

Dissertatie: ‘Batavia en Colombo. The Ethnic and Spatial Order of Two
Colonial Cities 1600-1800’

2000

Dr. R.A.M. Aerts

Dissertatie: ‘De Letterheren’. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids

2002

Dr. D. Bos

Dissertatie: ‘Waarachtige Volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam, 1848-1894’ en andere publicaties

2004

Dr. M.J.M. Hoogenboom

Dissertatie: ‘Standenstrijd en zekerheid. Een geschiedenis van oude orde en sociale zorg in Nederland (ca. 1880-1940)’

2006

Mr.dr. W.J. Veraart

Dissertatie: ‘Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw’

2008

Ir. J.P. den Hertog            

Dissertatie: ‘Cort van der Linden 1846-1935. Minister-president in oorlogstijd’

2010

Dr. L.J. van Middelaar

Dissertatie: ‘De passage naar Europa. Geschiedenis van een begin’

2012

Dr. L.O. Petram

Dissertatie: 'The world's first stock exchange. How the Amsterdam Market for Dutch East India company shares became a modern securities market, 1602-1700'

2014

 Dr. P. Brandon

Dissertatie: Masters of War. State, capital and military enterprise in the Dutch cycle of accumulation (1600 - 1795)

2016

 Dr. J. Oddens

Dissertatie: `Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland, 1796-1798'

2018

Mevrouw Dr A.F. (Anne) Petterson

Dissertatie: 'Eigenwijs vaderland. Populair nationalisme in negentiende eeuws Amsterdam (Universiteit Leiden, januari 2017) en haar verdere publicaties.