Piersonmedaille

De Piersonmedaille is een initiatief van het Mr. N.G. Pierson Fonds, een fonds in 1909 in het leven geroepen bij gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Mr. N.G. Pierson, eminent econoom en oud-president van De Nederlandsche Bank. Het fonds heeft ten doel het toekennen van onderscheidingen aan Nederlandse auteurs, die zich op economisch gebied bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben. De medaille wordt toegekend door de Stichting Mr. N.G. Pierson Fonds tijdens een bijeenkomst van de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde (KVS).

Aan de medaille is een geldbedrag van € 5.000 verbonden, dat door het Fonds voor de Geld- en Effectenhandel driejaarlijks ter beschikking wordt gesteld. De prijs is bedoeld ter aanmoediging van jonge onderzoekers op het terrein van de economische wetenschappen.

In 2007 is de medaille toegekend aan Dr. Albert Menkveld (Vrije Universiteit Amsterdam).
In 2009 is de medaille toegekend aan Dr. Thomas Dohmen (Universiteit van Maastricht).
In 2012 is de medaille toegekend aan Dr. Stefan Trautmann  (Universiteit van Tilburg).
In 2015 is de medaille toegekend aan Dr. Jan Stoop (Erasmus Universiteit Rotterdam).